9. Minimum-maximum módszer, MinMaxMethod

A minimum-maximum módszeres kiértékelésre két különböző út van, az interaktív matplotlib ablak, illetve a manuális minimum maximum megadás. Itt a már meglévő interferogramot értékelem ki, illetve szimulált interferogramokon is bemutatok funkciókat.

[1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pysprint as ps
[2]:
m = ps.MinMaxMethod.parse_raw(
  'datasets/ifg.trt',
  'datasets/ref.trt',
  'datasets/sam.trt',
  skiprows=8,
  meta_len=6,
  delimiter=";",
  decimal=","
)
m.chdomain()
m.slice(2, 3.9)

m.plot()
c:\pyt\pysprint\pysprint\core\bases\dataset.py:203: PySprintWarning: Extreme values encountered during normalization.
Nan values: 105
Inf values: 1
 PySprintWarning
_images/hu_minmax_2_1.png

9.1 A manuális módszer

Pontosan megtalálni a szélsőértékek helyét csak kódot használva különböző adatsorok esetén elég nehéz feladat. Manuális beállítás esetén MinMaxMethod.xmin és MinMaxMethod.xmax paramétereket kell megadni, melyek a minimumok és maximumok helyeire mutató np.ndarray-ok. A szélsőértékek megtalálásához a MinMaxMethod.detect_peak és a MinMaxMethpd.detect_peak_cwt két beépített segédfüggvény. Ez a két függvény a scipy.signal.find_peaks és a scipy.signal.find_peaks_cwt függvényeket használja a kódon belül.

[3]:
xmax, ymax, xmin, ymin = m.detect_peak(pmax=0.5, pmin=4, threshold=0.15)

plt.figure()
m.plot()
plt.plot(xmax, ymax, "ko", label="maximumok")
plt.plot(xmin, ymin, "bo", label="minimumok")
plt.legend()
[3]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x165d53e21c8>
_images/hu_minmax_4_1.png

Látható, hogy bármennyit is állítgatjuk a paraméterek értékeit, tökéletes eredményt a legtöbb esetben nem tudunk elérni. A detect_peak és a detect_peak_cwt rögzíti automatikusan a minimumok és a maximumok helyét. Ezután két lehetőségünk van. Az első, hogy meghívjuk a build_phase(reference_point, SPP_callbacks=None) függvényt, amivel a program az eddig megadott szélsőértékek, a referencia pont és az SPP-k helyzetéből meghatározza a fázist (ps.core.phase.Phase), majd az kerül visszatérítésre. Fontos megadni az SPP_callbacks argumentumot. Ez lehet szám, vagy list számokkal. A programnak fontos tudnia ezekről, hiszen ezek adják meg azokat a pozíciókat, ahol a fázis menete előjelet vált. Ha nem adtuk meg az SPP_callbacks argumentumot, akkor a program megnézi, hogy az interferogram objektumon állítottunk-e be állandó fázisú pontot, és amennyiben igen azt fogja használni.

[4]:
fazis = m.build_phase(reference_point=2.355, SPP_callbacks=2.77);
fazis.plot()
_images/hu_minmax_6_0.png

Látható, hogy ebben az esetben a referencia pont környékén letörés tapasztalható. Ez azért van, mert a program a referencia pontból kiindulva két irányba kezdi felépíteni a fázist, így ott legtöbbször a görbe nem folytonos. Itt két lehetőségünk van: használjuk a flip_around(value, side="left") függvényt, és átfordítjuk a fázisgrafikon megfelelő részét, vagy egyszerűen a slice(start, stop) függvényt meghívva csak az egyik oldalt használjuk. Itt egyszerűen csak a referencia ponttól nagyobb körfrekvencia értékeket fogom használni.

[5]:
fazis.slice(2.355, None)
fazis.fit(reference_point=2.355, order=3);
fazis.plot()
$\displaystyle GD = -109.90494 ± 5.11096 fs^1$
$\displaystyle GDD = 301.56948 ± 15.13862 fs^2$
$\displaystyle TOD = -113.76563 ± 18.35335 fs^3$
_images/hu_minmax_8_3.png

Köszönhetően a szélsőértékek pontatlan meghatározásának az eredmény is eléggé pontatlan (körülbelül GD = \(-83 fs\), GDD = \(165 fs^2\), TOD = \(115 fs^3\) lenne a valós), ráadásul az előjelek sem stimmelnek.

9.2 Az interaktív módszer

Vizsgáljuk meg, hogy pontos szélsőértékek esetén hogyan fest a fenti számolás. Ehhez használom az init_edit_session függvényt, ahol bejelölöm a szélsőértékeket. Pontot hozzáadni az i, törölni a d billentyűvel lehet. Ezután a calculate metódust fogom használni, amely felépíti a fázist és görbét is illeszt.

FONTOS: Az állandó fázisú pontokat is be kell jelölni, mint szélsőérték, mivel a program megkeresi a megadott SPP helyzetekhez a legközelebbi szélsőértéket és azt kezeli állandó fázisú pontként.

[6]:
# interaktív módba váltás
with ps.interactive():
  # az interaktív szélsőérték kereső elindítása
  m.init_edit_session(threshold=0.3)
69 extremal points were recorded.
[7]:
# Itt nem adok meg SPP_callbacks értéket, hanem magára az objektumra állítom be
# az állandó fázisú pont helyét. Ekkor ezt fogja a használni a program.
# Ha mindkettő adott, akkor az SPP_callbacks argumentum értéke preferált.
m.positions = 2.77

m.calculate(reference_point=2.355, order=3, scan=True, show_graph=True);
$\displaystyle GD = 67.51616 ± 1.26439 fs^1$
$\displaystyle GDD = -137.80872 ± 3.58942 fs^2$
$\displaystyle TOD = -142.13762 ± 4.24521 fs^3$
_images/hu_minmax_11_3.png

Fent a calculate metódusban az scan argumentumról: Az alapértelmezett értéke False, vagyis a metódus csak felépíti a fázist, majd nem végez semmilyen vizsgálatot rajta, hanem csak a megadott görbét illeszti rá, majd abból számolja a diszperziós együtthatókat. Ez akkor lehet jó, amikor a referencia pont és az SPP egybeesik, vagy a referencia pont az adatsor szélén van, mivel ezekben az esetekben a görbében nincs törés. Ha True, akkor felbontja a referencia pont mentén a fázisgrafikont, majd külön kiszámolja mindkét oldalra a diszperziós együtthatókat. Ha azok kevéssé térnek el, akkor az együtthatók átlagát adja vissza, természetesen az előjelek egyeztetésével. Ha az együtthatók egy előre meghatározott határnál jobban eltérnek a két oldalon, akkor csak az egyik oldalon számolt együtthatókat adja vissza. Ekkor mindig azt az oldalt használja, ahol több adatpontunk van. Látható, hogy a fenti példában a csak a jobb oldalt használta. A teljes output itt is el van rejtve a felhasználó elől, de elérhető: lefuttatom újra, úgy, hogy látható legyen:

[8]:
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

m.calculate(reference_point=2.355, order=3, scan=True, show_graph=True);
[ _evaluate.py:157 -    min_max_method() ] refpoint set to 2.355094355366024 instead of 2.355094355366024.
[ _evaluate.py:173 -    min_max_method() ] SPP_callbacks are now 0.41490564463397606, with ref_point 2.355094355366024.
[ _evaluate.py:67 -    _split_on_SPP() ] 0.41490564463397606 is outside of array range, skipping.
[ _evaluate.py:106 - _build_single_phase_data() ] x was split to 1 pieces (including the flip).
[ _evaluate.py:64 -    _split_on_SPP() ] split value was set to 0.42069634211239215 instead of 0.41490564463397606.
[ _evaluate.py:106 - _build_single_phase_data() ] x was split to 2 pieces (including the flip).
[ minmax.py:188 -      calculate() ] left side evaluated to [  34.99186545 -737.69982878 -3030.40892732   0.
   0.       0.    ], used 13 points.
[ minmax.py:189 -      calculate() ] right side evaluated to [-67.51615927 137.80871673 142.13761854  0.      0.
  0.    ], used 56 points.
[ minmax.py:203 -      calculate() ] Max relative difference is too high, using right side.
$\displaystyle GD = 67.51616 ± 1.26439 fs^1$
$\displaystyle GDD = -137.80872 ± 3.58942 fs^2$
$\displaystyle TOD = -142.13762 ± 4.24521 fs^3$
_images/hu_minmax_13_4.png

Itt láthatóvá válik pl., hogy a két oldalra milyen eredmény adódik (GD, GDD, TOD, FOD, QOD az adatok sorrendje) és hány adatot használtunk fel: > left side evaluated to [34.99186545 -737.69982878 -3030.40892732 0. 0.], used 13 points.

right side evaluated to [-74.99734682 155.78155789 122.85346734 0. 0.], used 56 points.

Az interaktív felületet használva a kapott együtthatók jóval pontosabbak lettek. Ha már egyszer lefuttattuk a build_phase vagy a calculate metódusokat, akkor az objektum eltárolja az eredeti fázist. Ezt természetesen módosíthatjuk és számolhatjuk belőle a diszperziós együtthatókat ahogyan egy előző munkafüzetben már bemutattam. A következőképpen érhetjuk el a tárolt fázist:

[9]:
eredeti_fazis = m.phase

eredeti_fazis.plot()
_images/hu_minmax_15_0.png
[10]:
eredeti_fazis.data
[10]:
(array([2.32446267, 2.28753955, 2.25787113, 2.22564403, 2.19683193,
    2.16800742, 2.14458298, 2.1142057 , 2.0890698 , 2.06459245,
    2.04001903, 2.01404055, 2.35981505, 2.44214592, 2.49196519,
    2.54733396, 2.62171747, 2.95002751, 3.01799527, 3.07284106,
    3.11615201, 3.15208013, 3.19068292, 3.21755217, 3.24857127,
    3.274549 , 3.3010034 , 3.32594962, 3.34740469, 3.36913836,
    3.39109505, 3.4093241 , 3.43187197, 3.45060647, 3.46737518,
    3.48430767, 3.50355548, 3.52090986, 3.53617851, 3.5538584 ,
    3.56948242, 3.58292577, 3.59880699, 3.61254184, 3.62631212,
    3.64025813, 3.65431181, 3.66847443, 3.68267526, 3.694666 ,
    3.70673508, 3.71888327, 3.73111135, 3.74342011, 3.75573547,
    3.76572153, 3.77826009, 3.79088242, 3.80105652, 3.81383188,
    3.8241297 , 3.83448328, 3.84489308, 3.85796532, 3.86580382,
    3.8763846 , 3.88702346, 3.89772088]),
 array([ -0.7864983 , -3.92809095, -7.06968361, -10.21127626,
    -13.35286891, -16.49446157, -19.63605422, -22.77764687,
    -25.91923953, -29.06083218, -32.20242483, -35.34401749,
     -0.7864983 , -3.92809095, -7.06968361, -10.21127626,
    -13.35286891, -10.21127626, -7.06968361, -3.92809095,
     -0.7864983 ,  2.35509436,  5.49668701,  8.63827966,
     11.77987232, 14.92146497, 18.06305762, 21.20465028,
     24.34624293, 27.48783558, 30.62942824, 33.77102089,
     36.91261354, 40.0542062 , 43.19579885, 46.33739151,
     49.47898416, 52.62057681, 55.76216947, 58.90376212,
     62.04535477, 65.18694743, 68.32854008, 71.47013273,
     74.61172539, 77.75331804, 80.8949107 , 84.03650335,
     87.178096 , 90.31968866, 93.46128131, 96.60287396,
     99.74446662, 102.88605927, 106.02765192, 109.16924458,
    112.31083723, 115.45242988, 118.59402254, 121.73561519,
    124.87720785, 128.0188005 , 131.16039315, 134.30198581,
    137.44357846, 140.58517111, 143.72676377, 146.86835642]))

9.3 Szimuláció több SPP-vel

Bár a minimum-maximum módszer nem túl pontos magasabb rendű diszperzió esetén, a program képes tetszőleges számú SPP esetén is felépíteni a fázist. Erre mutatok itt egy példát.

[11]:
# visszaállítom a log szintet az alapbeállításra
logger.setLevel(logging.CRITICAL)

g = ps.Generator(1.9, 3, 2.355, delay=0, GD=100, GDD=3000, FOD=-500000, normalize=True, resolution=0.005)
g.generate()

myminmax = ps.MinMaxMethod(*g.data)
myminmax.plot()
_images/hu_minmax_18_0.png

Ezen az interferogramon 2.186, 2.322 és 2.561 PHz körfrekvenciaértéknél van állandó fázisú pont. Az alábbi cellában ismét az interaktív panelt használva bejelölöm a szélsőértékek helyét (az állandó fázisú pontokat is).

[12]:
with ps.interactive():
  myminmax.init_edit_session(threshold=0.85)
1166 extremal points were recorded.
[13]:
# az állandó fázisú pontok beállítása
myminmax.positions = 2.186, 2.322, 2.561
[14]:
myminmax.calculate(2.355, 4, scan=True, show_graph=True);
$\displaystyle GD = 73.00563 ± 1.75492 fs^1$
$\displaystyle GDD = 3061.64527 ± 17.55223 fs^2$
$\displaystyle TOD = -180.21010 ± 101.24161 fs^3$
$\displaystyle FOD = -501212.54874 ± 266.63603 fs^4$
_images/hu_minmax_22_4.png

9.4 Féloldalas kiértékelés

A szoftver támogatja az ún. féloldalas kiértékelést is. Ekkor minden oszcillációs periódusban egyetlen karakterisztikus pontot kell bejelölnünk (minimum, maximum, nulla átmenet, stb..). Teljesen hasonlóan működik, csak a side argumentum értékét kell változtatnunk az éppen aktuális detektáló függvénynél. A bemutatáshoz a fenti valós interferogramot használom fel, aminek a minimumait fogom használni.

[15]:
with ps.interactive():
  m.init_edit_session(side="min")
35 extremal points were recorded.

Fentebb az állandó fázisú pontot már rögzítettem ezen az objektumon, ezért itt nem teszem meg, azonban ez fontos lépés. Ellenőrizzük le, hogy valóban ismeri ezt az objektum:

[18]:
m.positions
[18]:
2.77

A számolásnál pedig a onesided=True argumentumot használjuk:

[16]:
m.calculate(reference_point=2.355, order=3, scan=True, show_graph=True, onesided=True);
$\displaystyle GD = -67.00275 ± 2.72451 fs^1$
$\displaystyle GDD = -143.61009 ± 8.14739 fs^2$
$\displaystyle TOD = -132.37321 ± 9.82490 fs^3$
_images/hu_minmax_28_3.png

Ha ezt elfelejtenénk, a program figyelmeztet:

[17]:
m.calculate(reference_point=2.355, order=3, scan=True, show_graph=True);
c:\pyt\pysprint\pysprint\core\methods\minmax.py:263: PySprintWarning: Trying to build phase as two-sided, but the detection was one-sided. Use `onesided=True`.
 PySprintWarning
$\displaystyle GD = -33.50137 ± 1.36226 fs^1$
$\displaystyle GDD = -71.80505 ± 4.07370 fs^2$
$\displaystyle TOD = -66.18660 ± 4.91245 fs^3$
_images/hu_minmax_30_4.png