4. Dataset osztály

A Dataset osztály az alapját képezi az összes kiértékelési módszernek: minden általános műveletet amit interferogramokon végezhetünk ez az osztály valósítja meg. Az itt bemutatott funkciók minden módszer esetén használhatóak (az SPPMethod kivételével, mivel annak az elemein használhatóak). Ehhez most szintetikus adatokat fogok használni.

[1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pysprint as ps

x = np.linspace(500, 1000, 2000)
y = np.cos(x ** 2 - 6 * x ** 3)

A Dataset alap konstruktora így néz ki:

Dataset(x, y, ref=None, sam=None, meta=None, errors="raise", parent=None, callback=None)

x, y : Értelemszerűen az interferogram x és y értékei np.ndarray-ként.

ref, sam : A referencia- és tárgykar spektruma np.ndarray-ként (csak y értékek).

meta : A további metaadatok az interferogramról. Itt bármilyen dictionaryt beállíthatunk.

errors : Ha raise, akkor különböző hosszúságú x és y értékekre hibát ad. Ha force, akkor levágja a hosszabb adatsort, hogy egyező hosszúságú legyen az x és y.

parent és callback : A felhasználó szempontjából lényegtelen argumentumok.

A másik konstruktor a fájlból való beolvasáshoz van, ez a parse_raw. Ennek a szignatúrája a következő:

Dataset.parse_raw(
    filename,
    ref=None,
    sam=None,
    skiprows=0,
    decimal=".",
    sep=None,
    delimiter=None,
    comment=None,
    usecols=None,
    names=None,
    swapaxes=False,
    na_values=None,
    skip_blank_lines=True,
    keep_default_na=False,
    meta_len=1,
    errors="raise",
    parent=None,
    callback=None
  )

Itt a hosszúsága miatt nem írom le a paraméterek jelentését, minden elolvasható a help(ps.Dataset.parse_raw) paranccsal. Most egyszerűen np.ndarray-ként adom meg az adatokat. Ekkor a kiíratásnál néhány fontos adatot láthatunk.

[2]:
d = ps.Dataset(x, y)
d.meta = {"fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20}
d
[2]:

Bár nem adtuk meg a tárgy- és a referencianyaláb spektrumát mégis kitalálta a program, hogy az interferogram normált. Minden betöltésnél ellenőrzésre kerül, hogy a megadott grafikon mekkora hányada esik kívül a [-1, 1] intervallumon, és ha az kellően kicsi, akkor normáltnak tekinti. A plottolás a plot metódussal lehetséges:

[3]:
d.plot()
d.show() # <-- ekvivalens a plt.show függvénnyel, Jupyterben akár el is hagyható.
_images/hu_dataset_5_0.png

A teljes szignatúra a következőképpen néz ki:

Dataset.plot(ax=None, title=None, xlim=None, ylim=None, **kwargs)

A rövidség miatt ezeket az argumentumokat itt nem részletezem. Ezekkel az opciókkal tetszőleges, akár bonyolult általunk generált grafikonokba is könnyen beágyazható és testreszabható. Alapértelmezetten a plot függvény nem fogja a plt.show függvényt meghívni, tehát Jupyter Notebookon kívül azt nekünk kell.

Jupyter munkafüzetben a Dataset.plot_outside() függvénnyel egyszerűen elérhetjük, hogy az ábrák új ablakban nyíljanak meg.

A következő fontos dolog a chdomain és a chrange függvények. Ezekkel egyszerűen válthatunk frekvenciatartományból hullámhossztartományba, vagy fordítva.

[4]:
d.chdomain()
print(d)
Dataset
----------
Parameters
----------
Datapoints: 2000
Predicted domain: frequency
Range: from 1.88365 to 3.76730 PHz
Normalized: True
Delay value: Not given
SPP position(s): Not given
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20
}

Látható, hogy a fenti cella futtatása után már Range: from 1.884 to 3.767 PHz. Vigyázat, a chdomain egy inplace operáció: ha mégegyszer lefuttatjuk a fenti cellát, akkor vissza fogja váltani az eredeti tartományba. Érdemes ezt a függvényt a betöltéssel együtt ugyanabba a cellába tenni valahogyan így:

d = ps.Dataset(x, y)
d.chdomain()

Ekkor bármikor újra lefuttatjuk a cellát, akkor betöltődik újra az adatsor, és a váltás biztosan csak egyszer fog megtörténni. A függvénynek megadható az inplace=False opció is, erről bővebben az FFTMethod leírásában.

A chrange függvény a mértékegység átváltásra való.

Dataset.chrange(current_unit, target_unit="phz")

Ha pl. pikométerben van az x tengelyünk, akkor nanométerbe való váltást így végezhetnénk:

d.chrange(current_unit="pm", target_unit="nm")

Ez a függvény is támogatja az inplace argumentumot.

Az állandó fázisú pont módszeréhez tartozó függvényekről. Kiíratásnál látható volt, hogy

Delay value: Not given
SPP position(s): Not given

Minden Dataset osztályon lehetőség van beállítani az állandó fázisú pontok helyét és a hozzá tartozó késleltetést. Ezt több módon is lehet. A legegyszerűbb:

[5]:
d.delay = 400 # fs
d.positions = 2, 3 # PHz
print(d)
Dataset
----------
Parameters
----------
Datapoints: 2000
Predicted domain: frequency
Range: from 1.88365 to 3.76730 PHz
Normalized: True
Delay value: 400 fs
SPP position(s): 2, 3 PHz
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20
}

A delay mindig egy szám, a positions pedig tetszőleges mennyiségű szám lehet (tuple, lista, np.ndarray mind elfogadható.) Ezután a plot függvény is megváltozik: jelöli a megadott állandó fázisú pontok helyét.

[6]:
d.plot()
_images/hu_dataset_11_0.png

Alapértelmezetten a grafikonon nem létező helyre a program nem engedi beállítani az állandó fázisú pont helyét.

[7]:
d.positions = 4000
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-7-9a66e1c5490e> in <module>
----> 1 d.positions = 4000

c:\pyt\pysprint\pysprint\core\bases\dataset.py in positions(self, value)
  353       if value < np.min(self.x) or value > np.max(self.x):
  354         raise ValueError(
--> 355           f"Cannot set SPP position to {value} since it's not in the dataset's range."
  356         )
  357     # FIXME: maybe we don't need to distinguish between np.ndarray and Iterable

ValueError: Cannot set SPP position to 4000 since it's not in the dataset's range.

Azonban a set_SPP_data(delay, positions, force=False) függvénnyel ez is megtehető:

[8]:
d.set_SPP_data(delay=400, positions=[4000, 2], force=True)
print(d)
Dataset
----------
Parameters
----------
Datapoints: 2000
Predicted domain: frequency
Range: from 1.88365 to 3.76730 PHz
Normalized: True
Delay value: 400.0 fs
SPP position(s): 4000, 2 PHz
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20
}

Lekérdezni az állandó fázisú pontokhoz tartozó adatokat lehetséges az emit függvénnyel, vagy akár egyszerűen Dataset.delay vagy Dataset.positions kiíratásával is:

[9]:
delay, positions = d.emit()

print("Az emit függvénnyel a delay: ", delay)
print("A Dataset.delay függvénnyel: ", d.delay)

print("Az emit függvénnyel a pozíciók: ", positions)
print("A Dataset.positions függvénnyel a pozíciók: ", d.positions)
Az emit függvénnyel a delay: [400. 400.]
A Dataset.delay függvénnyel: [400. 400.]
Az emit függvénnyel a pozíciók: [4000  2]
A Dataset.positions függvénnyel a pozíciók: [4000  2]

Ekkor a delay pontosan ugyan olyan hosszú np.ndarray lesz, amilyen a positions volt, hiszen illesztésnél így kell kezelni.

A CosFitMethod-nál hasznos GD_lookup(reference_point, engine="cwt", silent=False, **kwargs) függvény elérhető már a Dataset osztályban is (így minden kiértékelési módszernél):

[10]:
d.GD_lookup(reference_point=0)
The predicted GD is ± 527.51273 fs based on reference point of 0.00000.

A következő a slice(start, stop) függvény. Most az alsó határt szeretném 1.9 PHz-re állítani:

[11]:
d.slice(1.9, None) # A None változatlanul hagyja a határt. Például slice(None, 5) az alsó határt nem változtatja.
print(d)
Dataset
----------
Parameters
----------
Datapoints: 1966
Predicted domain: frequency
Range: from 1.89981 to 3.76730 PHz
Normalized: True
Delay value: 400.0 fs
SPP position(s): 4000, 2 PHz
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20
}

A tárolt adatokat a data függvénnyel kaphatjuk meg. Ez pandas.DataFrame formájában kerül visszatérítésre.

[12]:
d.data
[12]:
x y
0 3.767303 -0.866605
1 3.765419 -0.151222
2 3.763538 -0.084169
3 3.761658 -0.634701
4 3.759780 -0.999558
... ... ...
1961 1.901727 0.574217
1962 1.901247 -0.833038
1963 1.900767 0.858355
1964 1.900287 0.986823
1965 1.899808 0.527666

1966 rows × 2 columns

Ebből konkrét értékeket np.ndarray-ként kinyerni a következőképpen lehet:

[13]:
x = d.data.x.values
print(type(x))
print(x)
<class 'numpy.ndarray'>
[3.76730313 3.76541948 3.76353771 ... 1.90076703 1.9002874 1.89980801]

4.1 Interaktív funkciók

Az interaktív funkciók működéséhez a

with ps.interactive():
  ...

függvénybe (contextmanagerbe) kell az adott kódrészletet írni. A with blokk belsejében minden plot új ablakban nyílik meg. Két interaktív funkciója van egy Dataset objektumnak, a normalize, illetve az open_SPP_panel. Amennyiben teljesen át szeretnénk váltani az inline plotokról, akkor a ps.set_interactive() függvénnyel tehetjük azt meg.

A normalize függvénnyel elindítható a burkológörbék megtalálásán alapuló interaktív felület, az open_SPP_panel-ben pedig az állandó fázisú pontokhoz tartozó adatokat tudjuk rögzíteni. A header argumentummal a metaadatokat a megnyíló ablakba ki lehet íratni.

[14]:
with ps.interactive():
  d.open_SPP_panel(header="fontos_adat_amit_be_akarok_allitani")
[15]:
print(d) # véletlenszerű adatokat rögzítettem
Dataset
----------
Parameters
----------
Datapoints: 1966
Predicted domain: frequency
Range: from 1.89981 to 3.76730 PHz
Normalized: True
Delay value: 400.0 fs
SPP position(s): 2.0002228329616987 PHz
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20
}

Az alábbi cellában a normalize függvény használom inplace=False módon, vagyis magát d-t változatlanul hagyja és visszaad egy új objektumot, amin az általam beállított normálást már elvégzi (ezt neveztem itt g-nek). A visszaadott objektum minden tulajdonságát örökölni fogja d-nek, így pl. a beállított SPP adatokat is:

[16]:
with ps.interactive():
  g = d.normalize(inplace=False)
[17]:
print(g)
Dataset
----------
Parameters
----------
Datapoints: 1966
Predicted domain: frequency
Range: from 1.89981 to 3.76730 PHz
Normalized: True
Delay value: 400.0 fs
SPP position(s): 2.0002228329616987 PHz
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "fontos_adat_amit_be_akarok_allitani": 20
}
[18]:
g.plot()
_images/hu_dataset_33_0.png

A with ps.interactive() fontos minden interaktív elem használata előtt. Enélkül az újabb normalize hívás már hibát fog adni:

[19]:
d.normalize()
---------------------------------------------------------------------------
AttributeError              Traceback (most recent call last)
<ipython-input-19-18ed0b93affc> in <module>
----> 1 d.normalize()

c:\pyt\pysprint\pysprint\utils\decorators.py in wrapper(self, *args, **kwds)
   79     inplace = kwds.pop("inplace", True)
   80     if inplace:
---> 81       method(self, *args, **kwds)
   82     else:
   83       new_ds = method(copy(self), *args, **kwds)

c:\pyt\pysprint\pysprint\core\bases\dataset.py in normalize(self, filename, smoothing_level)
  1284     if smoothing_level != 0:
  1285       x, y = savgol(x, y, [], [], window=smoothing_level)
-> 1286     _l_env = DraggableEnvelope(x, y, "l")
  1287     y_transform = _l_env.get_data()
  1288     _u_env = DraggableEnvelope(x, y_transform, "u")

c:\pyt\pysprint\pysprint\mpl_tools\normalize.py in __init__(self, x, y, mode)
   50     tm.add_tool("Toggle recording", SelectButton)
   51
---> 52     self.fig.canvas.manager.toolbar.add_tool(
   53       tm.get_tool("Toggle recording"), "toolgroup"
   54     )

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'add_tool'
_images/hu_dataset_35_1.png

Ezen kívül lehetőség van tetszőleges transzformációt végrehajtani az adatokon. Ehhez egy új adatsort használok a jobb láthatóság miatt.

[20]:
x = np.linspace(1, 20, 20000)
y = 9 * np.exp(-(x - 10)**4)

f = ps.Dataset(x, y)
f.plot()
_images/hu_dataset_37_0.png

Tetszőleges változtatást a Dataset.transform(func, axis=None, args=None, kwargs=None) függvénnyel érhetünk el. Vonjunk gyököt az y értékekből! Ehhez használjuk a np.sqrt függvényt. Könnyen ellenőrizhető a helyessége: a görbe maximuma a transzformáció után 9 helyett 3-nál van.

[27]:
f.transform(np.sqrt, axis="y")
f.plot()
_images/hu_dataset_39_0.png

Lehetőség van bonyolult függvények alkalmazására is. Példaképpen készítek egyet:

[21]:
def fuggveny(a, n, k=0.5):
  if a < n + k:
    return a
  else:
    return -a

Két kötelező argumentuma van, a és n, egy keyword argumentuma van, k. Ezt a következőképpen lehet alkalmazni.

axis="y" : Az első argumentum helyére az y értékeket szeretném behelyettesíteni.

args=(1,) : A többi kötelező argumentum értéke. Ebben az esetben úgy fordítódik le, hogy n legyen 1. A zárójel és a vessző fontos, mivel tuple-ként kell beírni.

kwargs={"k": 0} : A keyword argumentumok közül a k legyen 0. Ez kötelezően dictionary.

[22]:
f.transform(fuggveny, args=(1,), kwargs={"k": 0}, axis="y")
f.plot()
_images/hu_dataset_43_0.png

Ez megtükrözte azon y értékeket, amik nagyobbak voltak, mint 1.