1. Bevezetés

A PySprint csomag egy koherens és magas szintű API-t biztosít a spektrális interferometrián alapuló mérések kiértékelésére.

ÚJ

A programhoz egy parancssoros felhasználói felület is tartozik, amely képes kiértékelni/kódot generálni/figyelni nagy számú mérést. Ez a program Rust nyelven íródott, és egy beágyazott Python interpretert használ, így gyorsabban működik, mintha kizárólag a PySprint csomagot használnánk. Bővebben erről a GitHub oldalán.

1.1 Telepítés

A csomag telepítéséhez legalább 3.6.x verziójú Python szükséges.

Szükséges csomagok:

 • numpy

 • scipy

 • pandas

 • matplotlib

 • Jinja2

Opcionális csomagok:

 • lmfit - a részletes illesztési statisztikák miatt

 • numba - a non-uniform FFT gyorsításához

 • pytest - a tesztek futtatásáért

 • Dask - a WFT módszer parallel futtatásáért

 • scikit-learn - a RANSAC filter miatt

1.1.1 Anaconda környezet

Anaconda esetén a telepítés az Anaconda Prompt megnyitásával zajlik. Ahhoz, hogy az Anaconda ne kérdezzen rá minden alkalommal, hogy biztosan telepíteni szeretnénk-e, célszerű futtatni a

conda config --set always_yes true

sort. Ezután minden beírt parancs végre fog hajtódni rákérdezés nélkül.

A telepítéshez a következő sort kell beírni:

conda install pip && pip install pysprint[optional]

Anaconda Promptban a következő paranccsal le is ellenőrizhető, hogy telepítve van-e a csomag.

pip list pysprint

Ez valami hasonlót ad vissza, ha telepítve van:

 packages in environment at C:\Users\lp\miniconda3:

 Name          Version          Build Channel
pysprint         0.29.0          py39_0  ptrskay

Ha valamilyen okból nem sikerült, akkor az előbbi parancs egy üres sort fog visszaadni.

A csomag frissítése ugyancsak az Anaconda Prompttal történik.

A frissíteni a köv. paranccsal lehetséges:

python -m pip install --upgrade pysprint

A frissítésen és telepítésen kívül az Anaconda Prompt nem szükséges.

1.1.2 Hagyományos Python környezet, PIP

Hagyományos Python környezetet használva a telepítés a Parancssorban történik:

python -m pip install pysprint

A frissítéshez tartozó parancs pedig:

python -m pip install --upgrade pysprint

1.2 A development verzió telepítése, contributing

Új felhasználók számára a Git verziókövető szoftver ismerete lehet a legnehezebben érthető. Nagyon gyorsan bonyolulttá válhat, de az itt leírtak segíthetnek a folyamat könnyű és gondmentes végrehajtásában. A kód a GitHub-on tárolódik. Ahhoz, hogy a program fejlesztésében részt lehessen venni, szükség van egy GitHub felhasználóra, illetve a Git szoftver telepítésére.

Néhány forrás, ahol részletesebben olvashatunk a Git-ről: * GitHub instructions * NumPy documentation

Az első lépés ezek után egy saját “fork” készítése. A projekt oldalán a jobb felső sarokban a Fork gomb megnyomása után egy másolatot készít a saját felhasználónknak. Ezután a parancssort használva a következőket kell beírnunk:

git clone https://github.com/your-user-name/pysprint.git pysprint-yourname
cd pysprint-yourname
git remote add upstream https://github.com/Ptrskay3/PySprint

Itt természetesen a your-user-name helyére a saját Git felhasználónk nevét kell helyettesíteni. Ez a gépünkre letölti a megfelelő fájlokat a pysprint-yourname könyvtárba és összekapcsolja azt az “upstream” kóddal.

Töltsük le a Rust programozási nyelvet, majd a terminálban váltsunk a nightly verziójára:

rustup toolchain install nightly
rustup override set nightly

Ezután a megfelelő Python környezetet kell beállítanunk. Anaconda esetén ez egyszerű:

A terminált használva először győződjünk meg, hogy az Anaconda legfrissebb verziója van-e telepítve (conda update conda). Ez követően navigáljunk el a pysprint-yourname könyvtárba, ahova a program letöltődött. Itt a parancssorban futtassuk a következőket:

# a környezet létrehozása és aktiválása
conda env create -f environment.yml
conda activate pysprint-dev

# a program telepítése a letöltött fájlokból
python -m pip install -e .[optional]

Ekkor a lokális telepítésből már tudjuk importálni a csomagot:

python # interpreter elindítása
>>> import pysprint as ps
>>> print(ps.__version__)
0.29.0

A Git segítségével különböző ágakkal (branch) lehet dolgozni. Ezek közül a fő ág a master. A master branch-en csakis a production-ready kódot szeretnénk tartani, így ott sose dolgozzunk. Először győződjünk meg, hogy a legfrissebb verzió van nálunk:

git checkout master
git pull upstream master

Készítsünk egy új ágat:

git checkout -b my-new-feature

Ezzel létrehoztuk a my-new-feature ágat és át is váltottunk rá. Ezután elkezdhetjük a kódot írni.

Ha megváltoztattunk bizonyos fájlokat, akkor a git status paranccsal ellenőrizhetjük a fájlok státuszát. Mielőtt a változtatásokat véglegesítenénk előbb mindenképpen futtassuk le az automatizált teszteket, hogy megbizonyosodjuk arról, hogy nem rontottunk el már meglévő funkciókat. Ezt két módon lehetséges a gyökérkönyvtárban:

cd pysprint/tests
pytest -vv

vagy

tox

Amennyiben ezek nem adnak hibát akkor a változtatásokat a saját “fork”-ba fel is tölthetjük a következő módon:

git add -A
git commit -m "some description about what I've done"
git push origin my-new-feature

A manuális környezet beállítása helyett használható a Docker is. A projekt biztosít ehhez a főkönyvtárában egy Dockerfile-t.

1.3 Első lépések

Szigorúan véve nem szükséges a numpy és matplotlib importálás ahhoz, hogy a csomag működjön, de a biztonság kedvéért ajánlott előtte azokat is meghívni. Ez után a csomag importálása szokásos módon az

import pysprint as ps

sorral történik.

[1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import pysprint as ps

A verzió számát a python csomagoknál megszokott

ps.__version__

rövidítéssel érhetjük el. A későbbiekben fontos lesz, mivel néhány kisebb hiba javításra kerülhet.

[2]:
print('verzió: ', ps.__version__)
print('szerző: ', ps.__author__)
verzió: 0.29.0-13-g310f3c9-dirty
szerző: Leéh Péter

A saját telepítésemnél a verzió száma más logikán alapul, normál telepítésnél rendes verziószámot fog kiírni, pl. 0.29.0.

1.4 Hibák jelentése

A programhoz tartozik a print_info függvény, amivel minden fontos információt kiír a környezetről, ami a problémák megoldásánál hasznos lehet. Hibát jelenteni a szoftver GitHub oldalán az issue fül alatt lehetséges, vagy a leeh123peter@gmail.com e-mail címen.

[3]:
ps.print_info()

PYSPRINT ANALYSIS TOOL

    SYSTEM
----------------------
python   : 3.9.4.final.0
python-bits: 64
OS     : Windows
OS-release : 10
Version  : 10.0.19041
machine  : AMD64
processor : Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel
byteorder : little

   DEPENDENCY
----------------------
pysprint  : 0.29.0-13-g310f3c9-dirty
numpy   : 1.20.2
scipy   : 1.6.2
matplotlib : 3.4.1
pandas   : 1.2.4
pytest   : 6.2.3
lmfit   : 1.0.2
numba   : 0.53.1
IPython  : 7.22.0
jinja2   : 2.11.3
dask    : 2021.04.0
sklearn  : 0.24.1

   ADDITIONAL
----------------------
Conda-env : False
IPython  : True
Spyder   : False
Rust-ext  : True

1.5 Mértékegységek

Először fontos kikötni a mértékegységeket: hullámhossztartományban nm, frekvenciatartományban PHz egységekben dolgozik a program. Minden kiértékelés előtt frekvenciatartományba kell váltani az adatsort. Az eredmények ezután fs (és hatványai) egységekben lesznek kiszámítva.

2. Szimulációk

Ez egy kevésbé használt funkció, a példák során ezt is fogom használni, így illik ezt is bemutatni. A funkció a következőképpen néz ki (az alapértelmezett értékeivel):

ps.Generator(
  start,  < -- a spektrum kezdőértéke, hullámhossztartomány esetén nm, frekvenciatartomány esetén PHz
  stop,  < -- a spektrum végértéke, hullámhossztartomány esetén nm, frekvenciatartomány esetén PHz
  center, < -- a központi hullámhossz/frekvencia
  delay=0, < -- a karok közti időbeli késleltetés fs egységekben
  GD=0,
  GDD=0,
  TOD=0,  < -- a diszperziós együtthatók
  FOD=0,
  QOD=0,
  resolution=0.1, < -- az interferogram felbontása nm egységekben (függetlenül milyen tartományban dolgozunk)
  delimiter=",", < -- a mentésnél az alapértelmezett elválasztó
  pulse_width=10, < -- az impulzus félértékszélességét szabályzó paraméter fs egységben (lent tau_p)
  normalize=False, < -- normálja-e az interferogramot (ha igen, akkor a karok spektrumát is visszaadja)
  chirp=0, < -- lineáris csörp paraméter (lent a)
)

A spektrális intenzitás alakja:

\(\LARGE{I(\omega) = C\cdot e^{\frac{(\omega-\omega_0)^2\cdot \tau_p^2}{4 ln2\sqrt{1 + a^2}}}}\)

A használatához először inicializálni kell a Generator objektumot, aztán annak függvényében, hogy milyen tartományban szeretnénk generálni az interferogramot két lehetőség van: * ps.Generator.generate_freq() - a frekvenciatartománybeli generálás * ps.Generator.generate_wave() - a hullámhossztartománybeli generálás * ps.Generator.generate() - automatikusan eldönti, hogy milyen tartományban generálja

A következőkben két interferogramot generálok, az egyiket frekvenciatartományban (1 és 4 PHz között 2.355 PHz központi frekvenciával fog egy harmadrendű diszperziót tartalmazó interferogramot generálni 100 fs karok közti késleltetésnél), illetve a másikat hullámhossztartományban (hasonló paraméterekkel, csak 400 és 1000 nm között 800 nm központi hullámhosszal).

[4]:
f = ps.Generator(1, 4, 2.355, 100, TOD=500, pulse_width=5) # <-- itt még nem számolja ki a spektrumot
f.generate_freq() # < -- ezzel a sorral már kiszámolja a spektrumot

g = ps.Generator(400, 1000, 800, 100, TOD=500, normalize=True) # <-- hasonlóan itt még nem számolja ki a spektrumot
g.generate_wave() # < -- ezzel a sorral már kiszámolja a spektrumot

Ezzel létrehoztuk a g és f generátor objektumokat és generáltuk is a hozzájuk tartozó spektrumokat. Néhány funkciója a Generator objektumoknak: * ps.Generator.show() <– mutassa a generált interferogramot * ps.Generator.phase_graph() <– mutassa a generált interferogramot együtt a spektrális fázisfüggvénnyel * ps.Generator.save(name) <– elmenti a spektrumot name névvel egy txt fájlba * ps.Generator.data <– adja vissza a generált adatokat np.ndarray-ként

Példaként néhányat ezek közül meghívok:

[5]:
g.phase_graph()
_images/hu_intro_13_0.png
[6]:
g.save("ifg")
Successfully saved as ifg.txt.
[7]:
f.show()
_images/hu_intro_15_0.png

A generált adatok eléréséhez a ps.Generator.data függvényt használhatjuk. Ha normáljuk az interferogramot, akkor ez vissza fogja adni a karok spektrumait is. Minden visszaadott érték np.ndarray típusú.

[8]:
gx, gy, gref, gsam = g.data # a g normált volt, ezért a referencia- és tárgynyaláb spektrumát is visszaadja
[9]:
fx, fy = f.data # az f pedig nem
[10]:
print(type(fy))
<class 'numpy.ndarray'>

3. Alapelemek és koszinusz-függvény illesztéses módszer, CosFitMethod

Néhány művelet minden kiértékelési módszernél hasznos lehet, (ilyenek pl. a hullámhossztartományból frekvenciatartományba váltás vagy fordítva, normálás, fontos részek kivágása, stb.) ezért ezt minden objektum eléri. Erről egy külön munkafüzetet készítettem, ahol részletesen leírok mindent. Ez a következő szekcióban érhető el.

A támogatott kiértékelési eljárások:

 • ps.MinMaxMethod - Minimum-maximum módszer
 • ps.CosFitMethod - Fázismodulált koszinusz-függvény illesztéses módszer
 • ps.FFTMethod - Fourier-transzformációs módszer
 • ps.WFTMethod - Ablakolt Fourier-transzformációs módszer (a 0.12.1 verziótól elérhető)
 • ps.SPPMethod - Állandó fázisú pont módszere

Az alábbi bevezető példában a CosFitMethod-ot fogom használni. Kétféleképpen tölthetjük be az interferogramot: fájlból töltjük be az adatokat, vagy np.ndarray-ban már Pythonban be van töltve nekünk (pl. a szimulációt használtuk) a szükséges spektrum.

[11]:
# 1. mód: np.ndarrayból töltjük be
a = ps.CosFitMethod(gx, gy, gref, gsam) # < -- ezek a fenti szimulációból származnak

# vagy röviden:
# a = ps.CosFitMethod(*g.data)

# 2. mód: fájlból töltjük be
b = ps.CosFitMethod.parse_raw(
  'datasets/ifg.trt',
  'datasets/ref.trt',
  'datasets/sam.trt',
  skiprows=8,
  meta_len=6,
  delimiter=";",
  decimal=","
)
c:\pyt\pysprint\pysprint\core\bases\dataset.py:207: PySprintWarning: Extreme values encountered during normalization.
Nan values: 105
Inf values: 1
 PySprintWarning

Az parse_raw függvény alapbeállításait a help(ps.Dataset.parse_raw) függvénnyel könnyen átnézhetjük. Például egy tizedespontokat használó, vesszővel elválasztott adatokat tartalmazó fájlt a következőképpen kellene helyesen betölteni:

mm2 = ps.MinMaxMethod.parse_raw('ifg.txt', 'ref.txt', 'sam.txt', decimal='.', sep=',', skiprows=0, meta_len=0)
[12]:
help(ps.CosFitMethod.parse_raw)
Help on method parse_raw in module pysprint.core.bases.dataset:

parse_raw(filename, ref=None, sam=None, skiprows=0, decimal='.', sep=None, delimiter=None, comment=None, usecols=None, names=None, swapaxes=False, na_values=None, skip_blank_lines=True, keep_default_na=False, meta_len=1, errors='raise', callback=None, parent=None, **kwargs) method of pysprint.core.bases._dataset_base._DatasetBase instance
  Dataset object alternative constructor.
  Helps to load in data just by giving the filenames in
  the target directory.

  Parameters
  ----------
  filename: `str`
    base interferogram
    file generated by the spectrometer
  ref: `str`, optional
    reference arm's spectra
    file generated by the spectrometer
  sam: `str`, optional
    sample arm's spectra
    file generated by the spectrometer
  skiprows: `int`, optional
    Skip rows at the top of the file. Default is `0`.
  decimal: `str`, optional
    Character recognized as decimal separator in the original dataset.
    Often `,` for European data.
    Default is `.`.
  sep: `str`, optional
    The delimiter in the original interferogram file.
    Default is `,`.
  delimiter: `str`, optional
    The delimiter in the original interferogram file.
    This is preferred over the `sep` argument if both given.
    Default is `,`.
  comment: `str`, optional
    Indicates remainder of line should not be parsed. If found at the beginning
    of a line, the line will be ignored altogether. This parameter must be a
    single character. Default is `'#'`.
  usecols: list-like or callable, optional
    If there a multiple columns in the file, use only a subset of columns.
    Default is [0, 1], which will use the first two columns.
  names: array-like, optional
    List of column names to use. Default is ['x', 'y']. Column marked
    with `x` (`y`) will be treated as the x (y) axis. Combined with the
    usecols argument it's possible to select data from a large number of
    columns.
  swapaxes: bool, optional
    Whether to swap x and y values in every parsed file. Default is False.
  na_values: scalar, str, list-like, or dict, optional
    Additional strings to recognize as NA/NaN. If dict passed, specific
    per-column NA values. By default the following values are interpreted as
    NaN: ‘’, ‘#N/A’, ‘#N/A N/A’, ‘#NA’, ‘-1.#IND’,
    ‘-1.#QNAN’, ‘-NaN’, ‘-nan’, ‘1.#IND’, ‘1.#QNAN’,
    ‘<NA>’, ‘N/A’, ‘NA’, ‘NULL’, ‘NaN’, ‘n/a’, ‘nan’, ‘null’.
  skip_blank_lines: bool
    If True, skip over blank lines rather than interpreting as NaN values.
    Default is True.
  keep_default_na: bool
    Whether or not to include the default NaN values when parsing the data.
    Depending on whether na_values is passed in, the behavior changes. Default
    is False. More information available at:
    https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_csv.html
  meta_len: `int`, optional
    The first `n` lines in the original file containing the meta
    information about the dataset. It is parsed to be dict-like.
    If the parsing fails, a new entry will be created in the
    dictionary with key `unparsed`.
    Default is `1`.
  errors: string, optional
    Determines the way how mismatching sized datacolumns behave.
    The default is `raise`, and it will raise on any error.
    If set to `force`, it will truncate every array to have the
    same shape as the shortest column. It truncates from
    the top of the file.
  callback : callable, optional
    The function that notifies parent objects about SPP related
    changes. In most cases the user should leave this empty. The
    default callback is only initialized if this object is constructed
    by the `pysprint.SPPMethod` object.
  parent : any class, optional
    The object which handles the callback function. In most cases
    the user should leave this empty.
  kwargs : dict, optional
    The window class to use in WFTMethod. Has no effect while using other
    methods. Must be a subclass of pysprint.core.windows.WindowBase.

Minden ilyen objektum különleges print funkcióval rendelkezik. Itt néhány alapvető információt jelenít meg magáról, illetve ha fájlból töltöttük be, akkor kiolvas adatokat egy saját dictionary-be.

[13]:
print(b)
CosFitMethod
----------
Parameters
----------
Datapoints: 2633
Predicted domain: wavelength
Range: from 360.50000 to 1200.25000 nm
Normalized: True
Delay value: Not given
SPP position(s): Not given
----------------------------
Metadata extracted from file
----------------------------
{
  "Average": "1 scans",
  "Data measured with spectrometer name": "1107006U1",
  "Integration time": "2,00 ms",
  "Nr of pixels used for smoothing": "0",
  "Wave": "Sample",
  "comment": "m_ifg 8,740",
  "reference_comment": "m_ref 8,740",
  "sample_comment": "m_sam 8,740",
  "unparsed": [
    [
      "Timestamp [10 microsec ticks]256373440"
    ]
  ]
}

A saját dictionary a meta kulcsszóval érhető el.

[14]:
b.meta
[14]:
{'comment': 'm_ifg 8,740',
 'Integration time': '2,00 ms',
 'Average': '1 scans',
 'Nr of pixels used for smoothing': '0',
 'Data measured with spectrometer name': '1107006U1',
 'unparsed': [['Timestamp [10 microsec ticks]256373440']],
 'Wave': 'Sample',
 'reference_comment': 'm_ref 8,740',
 'sample_comment': 'm_sam 8,740'}

Akár saját információt is hozzáadhatunk a dictionary adattípusnál megszokott módon:

[15]:
b.meta['fontos_adat_amit_be_szeretnek_allitani'] = 20
[16]:
b.meta
[16]:
{'comment': 'm_ifg 8,740',
 'Integration time': '2,00 ms',
 'Average': '1 scans',
 'Nr of pixels used for smoothing': '0',
 'Data measured with spectrometer name': '1107006U1',
 'unparsed': [['Timestamp [10 microsec ticks]256373440']],
 'Wave': 'Sample',
 'reference_comment': 'm_ref 8,740',
 'sample_comment': 'm_sam 8,740',
 'fontos_adat_amit_be_szeretnek_allitani': 20}

A metaadatok közül talán a comment a legfontosabb, mivel ez az, amit a mérés során mi írunk be. Ezt kiírtani a köv. módon lehet:

[17]:
print(b.meta['comment'])
m_ifg 8,740

Jupyter Notebookban, illetve Jupyter Labon belül az ilyen objektumoknak - a print funkcióhoz hasonló - HTML reprezentációja van:

[18]:
b
[18]:

Láthattuk a kiíratás során, hogy Predicted domain: wavelength. Frekvenciatartományba váltani a chdomain() függvénnyel lehet. Ekkor újra kiprintelve már a domain frequency-re vált. Megjegyzés: ez csak akkor működik jól, ha PHz és nm egységekben dolgozunk, különben rossz lehet a predikció.

[19]:
b.chdomain()

A plot() metódussal meg tudjuk nézni az adatsort. Jupyterben nem szükséges a plt.show() meghívása, de máshol az lehet. Itt látható, hogy a számunkra fontos rész kb. 2.0 és 3.75 PHz között van, a többit nem kívánjuk használni. A kivágás a slice() metódussal lehetséges.

[20]:
b.plot()
_images/hu_intro_38_0.png
[21]:
b.slice(2, 3.75)
b.plot()
_images/hu_intro_39_0.png

Egy ilyen objektumbeli adatokat elérni - a Generatorhoz hasonlóan - a data metódussal lehet. Ez egy pandas.DataFrame objektumot ad vissza, aminek a reprezentációja itt Jupyterben szintén HTML:

[22]:
b.data
[22]:
x y
0 3.750800 -0.009973
1 3.748337 0.198811
2 3.745877 0.322196
3 3.743420 0.393736
4 3.740892 0.299712
... ... ...
1358 2.002649 0.240820
1359 2.001989 0.446164
1360 2.001330 0.380374
1361 2.000671 0.550828
1362 1.999991 0.589695

1363 rows × 2 columns

Ha pl. szeretnénk csak az y értékeket kinyerni np.ndarray formában, akkor azt megtehetjük így:

[23]:
y_ertekei = b.data.y.values
print(type(y_ertekei))
<class 'numpy.ndarray'>
[24]:
print(y_ertekei)
[-0.009973  0.19881073 0.32219592 ... 0.3803739  0.55082753
 0.58969469]

A fázismodulált koszinusz-függvény illesztéses módszernél megjelenik néhány specifikus elem. Az első ilyen a GD_lookup(reference_point, engine='cwt', silent=False, **kwargs). Ez a függvény a reference_point környezetében egymást követő minimumok/maximumok távolságát vizsgálja, majd a \(2\pi\)-t osztja ezeknek a távolságoknak az átlagával. Ez jól becsüli a GD-t, amennyiben a szélsőértékeket relatíve pontosan találja meg a függvény. Ennek testreszabására való az engine argumentum, illetve a további **kwargs keyword argumentumok. Ebben a példában az alapbeállítás megfelelő, így nem módosítok rajta.

[25]:
b.GD_lookup(reference_point=2.355)
The predicted GD is ± 90.17543 fs based on reference point of 2.35500.

Ezt lefuttatva a program már be is állította az illesztésnél a GD kezdőértékét. Természetesen előfordulhat, hogy manuálisan szeretnénk értéket megadni, ezt a

b.guess_GD(szám)

sorral lehetséges. A további együtthatók kezdőértékeit találgatni a GD-vel azonos séma alapján tudjuk:

b.guess_GDD(másik szám)
b.guess_TOD(harmadik szám)
stb.

Koszinusz-függvény illesztésénél két módon végezhetjük el a kiértékelést, a hagyományos illesztési eljárással, vagy a szakdolgozatomban leírt szukcesszív illesztést használva. Először a hagyományost mutatom be. Ekkor relatíve jó kezdeti tippeket kell adnunk a paramétereknek, hogy megfelelően jól közelítse az illesztés az eredeti adatpontokat. Ezt ennél a példánál - ismerve a valódi értékeket - megadom a kezdőértékeket, ezután a set_max_order(order) függvénnyel megadom, hogy maximum hányadrendű diszperziót keressen. Ezután futtatom a calculate(reference_point) metódust, ami a kiértékelést végzi.

[26]:
b.guess_GD(83) # az előbbi GD = 90.17543 nem elég jó tipp, azzal pontatlan az illesztés
b.guess_GDD(-170)
b.guess_TOD(-115)
b.set_max_order(3)
b.calculate(reference_point=2.355);
$\displaystyle R^2 = 0.95701 $
$\displaystyle GD = 83.91576 ± 0.00000 fs^1$
$\displaystyle GDD = -169.23559 ± 0.00000 fs^2$
$\displaystyle TOD = -112.87929 ± 0.00000 fs^3$

Ezután a plot_result() függvényt hívásával az illesztést meg is tekinthetjük.

[27]:
b.plot_result()
$\displaystyle R^2 = 0.95701$
_images/hu_intro_51_1.png

Az általam írt optimalizáló szukcesszív módszert az

optimizer(reference_point,
     order=3,
     initial_region_ratio=0.1,
     extend_by=0.1,
     coef_threshold=0.3,
     max_tries=5000,
     show_endpoint=True)

függvény meghívásával érhetjük el. A helyes működéshez az initial_region_ratio argumentum, vagyis a kezdőrégió aránya és az extend_by argumentum, vagyis a tartománynövekedés megfelelő beállítása szükséges. Néhány gyakori hiba és azok megoldása a help(ps.CosFitMethod.optimizer) kiíratásával angol nyelven olvasható. Mivel az előbbi hagyományos kiértékelésnél a kezdőértékeket jól megtippeltem, mielőtt futtatnám a saját optimalizáló algoritmust elrontom a kezdőértékeket, csak a GD-t hagyom meg. Ebben a példában az alapbeállítás elégséges, így nem változtatok meg semmilyen argumentumot, csak a referencia pontot és a diszperzió rendjét adom meg.

[28]:
b.guess_GDD(1)
b.guess_TOD(1)
b.optimizer(reference_point=2.355, order=3);
Working... \
_images/hu_intro_53_1.png
$\displaystyle GD = 83.91564 \ fs^1$
$\displaystyle GDD = -169.16239 \ fs^2$
$\displaystyle TOD = -113.10974 \ fs^3$
$\displaystyle with \ R^2 = 0.95692.$

Kontrasztként bemutatom azt is, hogy mi történik, amikor valamilyen beállítás nem megfelelő. Az extend_by értékét jóval el fogom állítani, vagyis túlságosan gyorsan fog az illesztés régiója nőni, így az eljárás nem fog megfelelő illesztést találni.

[29]:
b.guess_GDD(1)
b.guess_TOD(1)
b.optimizer(reference_point=2.355, order=3, extend_by=0.5);
Working... -
_images/hu_intro_55_1.png
Max tries (currently set to 5000) reached without finding a suitable fit.
c:\program files\python37\lib\site-packages\lmfit\printfuncs.py:179: RuntimeWarning: invalid value encountered in double_scalars
 spercent = '({:.2%})'.format(abs(par.stderr/par.value))

Ekkor kékkel az eredeti adatsor, pirossal az illesztett görbe, feketével pedig az aktuális illesztési terület látszódik.